Aboudeleik Distribution

Region Country Local Name
Polynesia Wallis and Futuna Daboul