Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Buffalo De
Buffalo Yanjin
Buffalo Wild buffalo Burmese Gaur; Pyaung; Pyun; Burmese Bison
Buffalo Wild Water Wild Asiatic Buffalo
Buffalo Nelore
Buffalo Fuzhong
Buffalo Spotted Buffalo Kerbau Belang
Buffalo Assam
Buffalo Philippine Carabao Kalaban
Buffalo Mediterranean Bufalo Italiano; Bufalo Prete; Mediterraneo
Buffalo Kerbau-Sawah Malayan; Malaysian; Swamp Buffalo; Kerabau
Buffalo Sambalpuri
Buffalo Búlgaro
Buffalo kerbau-Murrah Murrah
Buffalo Georgian buffalo