Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Yaks Himachal
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Yaks Haapa Haapa
Yaks Nepal Yak
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan
Yaks Pali Pali yak i Tibet
Yaks Ladakhi