Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Yaks Bazhou Bazhou yak in Xinjiang
Yaks Himachal
Yaks Gannan Gannan Yak in Gansu
Yaks Haapa Haapa
Yaks Nepal Yak
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan