Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Yaks Muli Muli
Yaks Sikkim
Yaks Sibu Sibu yak in Tibet.
Yaks Bhutan yak
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Yaks Russian Federation Yak
Yaks Niangya Niangya