Breeds

Speciessort descending Name Synonyms
Yaks Haapa Haapa
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan
Yaks Nepal Yak
Yaks Ladakhi
Yaks Pali Pali yak i Tibet
Yaks Huanhu Huanhu yak in Qinghai
Yaks Merakpa