Breeds

Speciestrier par ordre croissant Nom Synonyms
Pigs Ashanti Dwarf Local Black, Ashanti Black
Pigs Hengjing
Pigs Meishan Mai Schan
Pigs Taihu China Taihu River Valley, Jiangsu Province (including Hong Kong, Macau & Taiwan)
Pigs QM Hamline
Pigs Bama Xiang Zhu Bamm Mini Pig
Pigs Fengjing Fong Djing Fungcheng, Rice-Bran Pig
Pigs Jinhua
Pigs Rongchang Jung-Ch'Ang, Zhunchan, Zhungan, Jungtschang, Bispectacled, Jungchang White
Pigs Tanzanian local pig
Pigs Wuyi Black
Pigs Bamm Mini Pig
Pigs Longlin
Pigs Shenxian Shenzhou
Pigs Duroc Duroc-jersey