Unidentified Buffalo - Breeds

Species Breed Synonymsordenação ascendente
Yaks Zhongdian zongdian yak in Yunnan
Buffalo Wild Water Wild Asiatic Buffalo
Buffalo Greek Buffalo Water buffalo
Yaks Tianzhu Tianzhu white yak
Yaks Jiulong The Jiulong Yak in Sichuan.
Yaks Sibu Sibu yak in Tibet.
Buffalo Shan Kywe Shan Swamp Buffalo
Buffalo Ravi Sandal Bar
Buffalo Saidi Saiedi
Yaks Qinghai Qinghai Plateau Yak
Yaks Plateau Plateau yak in Qinghai
Buffalo Kalaban Philippine carabao
Yaks Pali Pali yak i Tibet
Buffalo Ghab Palestinian; Syrian
Buffalo Gilani Northern Ecotype; Shomali; Iranian
Yaks Niangya Niangya
Buffalo kerbau-Murrah Murrah
Yaks Muli Muli
Buffalo kerbau-Gunung Mountain buffalo
Buffalo Mountain buffalo Moi, Krabey-Beng
Buffalo Mehsana Mehsani, Mahesani
Buffalo Kerbau-Sawah Malayan; Malaysian; Swamp Buffalo; Kerabau
Yaks Maiwa Maiwa yak in Sichuan
Buffalo Trau Noi Local Buffalo; Vietnamese
Buffalo Xinglong Kwangtung